Stadilla duunissa: Mikä on parasta työssäsi, pelastuskomentaja Jani Pitkänen?

Julkaistu 2.12.2020

Parasta työssäni on se, että saan pitää huolta kotikaupunkini turvallisuudesta ja kehittää sitä. Palomiesaikoinani jeesasin asukkaita konkreettisesti, nyt pelastuskomentajana teen ison osan duunista työ- ja kokouspöydän ääressä käsittelemässä kaupungin asioiden lisäksi valtakunnallisia ja kansainvälisiä asioita. Olen työskennellyt Helsingin pelastuslaitoksella myös pelastusjohtajana, aluepäällikkönä ja paloesimiehenä. Palomestarina erikoistuin maanalaisiin tiloihin ja tunneleihin.

Työtäni on Helsingin pelastuslaitoksen johtaminen eli johdan niin henkilöstöä kuin toimintaa. Haluan hommien sujuvan ja kaikkien voivan hyvin. Työmme vaativuutta lisäävät esimerkiksi Helsingin runsas asukas- ja liikennemäärä, kansainvälisyys ja maan johto presidenttiä myöten. Suurtapahtumiakin on muuta maata enemmän.

Tyypilliseen työpäivääni kuuluu paljon hallinnollista työtä henkilöstöasioista talouteen, samoin suunnittelun ja kehittämisen ohjaamista. Vaihtelua on paljon: aamu voi alkaa yhtä hyvin kahvipöydässä brankkareiden kanssa kuin asiantuntijana ministeriössä, Ylen lähetyksessä tai kansainvälisissä tapaamisissa.

Työkaverini ovat sosiaalisia, huumorintajuisia ja joustavia. Heillä on hyvät paineensieto-, vastuunkanto- ja ryhmätyöskentelykyvyt. Yhtä vahvaa yhteenkuuluvuutta on harvoissa ammateissa, maailmanlaajuisestikaan.

Olen ylpeä siitä, miten hyvin henkilöstö on pärjännyt koronapandemian aikana. Esimerkiksi ensihoitoyksiköiden korkeaa hygieniatasoa on pystytty nostamaan entisestään. Olen myös ylpeä uudesta pienikokoisesta kärkiyksiköstämme, joka pääsee ketterästi onnettomuuspaikoille. Se vaatii vain 12 henkeä 24/7-valmiuteen, kun pelastusyksikköön tarvitaan minimissään 24 henkeä. Kärkiyksiköitä tulee vielä lisää, mikä nopeuttaa avun viemistä niillekin alueille, joilla ei ole isoa pelastusasemaa.

Harvat tietävät, että Helsingin pelastuslaitoksella on töissä kolme naista palomies-ensihoitajina. Koko maassa heitä on alle kymmenen. Moni yllättyy myös siitä, että sama ammattilainen toimii eri työvuoroissaan joko palomiehenä tai ensihoitajana.

Jos saisin muuttaa yhden asian, niin parantaisin Stadin palomies-ensihoitajien palkkausta.

Terveiseni helsinkiläisille: Anna onnettomuuspaikalla pelastajille työrauha ja uhreille yksityisyyden suoja. Katsojiin ja kuvaajiin kulutettu aika on pois pelastustyöltä. Soita hätänumeroon 112 vain silloin kun on todellinen hätä. Muista että holtiton pyöräileminen, autoilu ja kynttilöiden polttaminen vaarantavat usein muidenkin hengen.

3 x vinkit turvalliseen arkeen

  1. Toimiva palovaroitin on halpa henkivakuutus.
  2. Polta kynttilöitä vain palamattomalla alustalla valvotusti.
  3. Noudattamalla koronaohjeita suojelet itseäsi ja muita.

Lisää kärkiyksiköitä ja pelastusasemia

Helsingin kaupungin pelastuslaitos ottaa käyttöön lisää ambulanssin kokoluokkaa olevia kärkiyksiköitä Konalassa jo toimivan lisäksi. Kontulan yksikkö aloittaa ensi vuonna ja Tapanilan todennäköisesti vuonna 2023. Vuosaareen kärkiyksikkö saataneen Kontulan pelastusaseman valmistumisen jälkeen vuonna 2025. Kärkiyksiköt pystyvät toimimaan isompia pelastusyksiköitä ketterämmin ja niihin tarvitaan vain kaksi palomies-ensihoitajaa. Yksiköt on suunnattu nopeisiin pelastus- ja ensihoitotehtäviin ja alueille, joilla ei ole pelastusasemaa.

Kaupunkiin saadaan lähivuosina uusia pelastusasemia: Konalaan rakennettavan aseman on tarkoitus aloittaa vuoden 2023 alussa ja suunnittelussa pisimmällä on Kontulan asema, jota seuraavat Tapanilan sekä Vuosaaren asemat.

Oppiin Pelastuskouluun

Hakuaika Helsingin Pelastuskouluun on 1.–31.1.2021. Oppilaitos kouluttaa pelastajia ja paloesimiehiä Helsingin pelastuslaitokselle. Opetussuunnitelmassa on valtion Pelastusopiston opetussuunnitelman lisäksi pääkaupungin erityispiirteiden opintoja. Kaksivuotiset opinnot alkavat 1.9.2021.
→ Lisätiedot: hel.fi/pela/fi/esittely/pelastuskoulu

Päivitä pelastussuunnitelma

Pelastuslain mukaan pelastussuunnitelma on laadittava muun muassa asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Pelastussuunnitelma on vapaamuotoinen, mutta sen tulee sisältää vähintään lakisääteiset asiat, joihin kuuluvat muun muassa tiedot asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi.
→ Lisätiedot: Pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys

Eläimille apua

Helsinkin pelastuslaitoksen eläinpelastusyksikkö auttaa sairaita, loukkaantuneita ja ahdinkoon joutuneita eläimiä Helsingin alueella. Tällaisista eläimistä voi ilmoittaa numeroon 09 3103 0151.

Toiminta perustuu eläin- ja luonnonsuojelulakiin. Lisäksi Korkeasaaren villieläinsairaala ottaa vastaan apua tarvitsevia luonnonvaraisia eläimiä (p. 040 334 2954 ja 050 352 5989).

Yliopistollinen eläinsairaala päivystää ympäri vuorokauden (Pieneläinsairaala, p. 029 415 7201 klo 8.15–15.30 arkisin, muulloin p. 0600 97411).

Eläinsuojeluasioissa on otettava yhteyttä poliisiin. Yleinen hätänumero 112 on tarkoitettu vain kiiretilanteisiin, joissa yleinen turvallisuus voi vaarantua merkittävästi ja joissa tarvitaan viranomaisia.