Mitä muutoksia sote-uudistus tuo Helsinkiin?

NIIN KUTSUTTU sote-uudistus ei tule juurikaan näkymään helsinkiläisten arjessa. Asukkaat saavat tulevaisuudessakin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluja sekä pelastustoimen palveluja. Erona aikaisempaan on se, että valtio rahoittaa palvelut vuoden 2023 alusta lähtien.

Helsinki jatkaa ainoana kaupunkina Suomessa sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen palvelujen järjestäjänä. Muualle maahan tulee 21 hyvinvointialuetta aluevaltuustoineen. Niiden edustajat valitaan ensi tammikuussa vaaleilla. Aluevaltuustot aloittavat työnsä ensi maaliskuussa ja hyvinvointialueet vuoden 2023 alussa.

Helsingissä ei pidetä aluevaaleja, koska sote- ja pelastusalan asioissa ylintä päätäntävaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Uudistuksen suunnittelu ja valmistelu ovat jo käynnissä kaupungin toimielimissä sekä hankkeissa.

Uudistettavien alojen työntekijät jatkavat Helsingin kaupungin palveluksessa, kun muualla maassa vastaava henkilöstö siirtyy hyvinvointialueiden palvelukseen vuoden 2023 alussa.

SOTE-PALVELUJA kehitetään Helsingissä osana uudistusta vastaamaan yhä paremmin kaupunkilaisten tarpeita ja olemaan helpommin saatavilla.

”Parannamme esimerkiksi digitaalisia palveluja ja tiivistämme yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa”, kertoo sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Juha Jolkkonen.

Vaativan erikoissairaanhoidon toiminnot tuottaa jatkossakin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS, joka muutetaan HUS-yhtymäksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, HUSin omistus siirtyy nykyisiltä 24 kunnalta Helsingille ja Uudenmaan neljälle hyvinvointialueelle.

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella uudistus näkyy paitsi rahoituksen muuttumisena valtioperustaiseksi myös siirtymänä kaupunkiympäristön toimialalta osaksi sote-toimialaa.

”Muutoksella ei ole vaikutuksia kaupunkilaisten näkökulmasta. Palvelut tuotetaan kaupunkilaisille jatkossakin samalla tavalla kuin tällä hetkellä”, painottaa pelastuskomentaja Jani Pitkänen.

Lisätietoa uudistuksesta saa kaupungin sote-uudistuksen sivuilta.