Stadin AO:ssa on tarjolla oppia yli 50 ammattiin

Julkaistu 22.11.2023

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa voi opiskella uuden ammatin tai päivittää nykyistä.

Pintakäsittelyalan päätoiminen tuntiopettaja Leena Halonen näyttää harjoitusseinän tapettia oppilaalleen: ”Tänään tehtäväsi on poistaa tämä vettä läpäisevä tapetti”.

50-vuotias Abdul Dinar Khil kuuntelee opettajansa ohjeet tarkasti ja alkaa ruiskuttaa kuumaa vettä tapetoidulle seinälle. Olemme Stadin ammatti- ja aikuisopiston eli Stadin AO:n tiloissa Myllypurossa.

”Leena on todella hyvä opettaja. Hän ohjeistaa ystävällisesti ja tarkasti”, Khil kehuu.

Halosella on myös hyvää sanottavaa opiskelijastaan.

”Juuri tuollaisella positiivisella asenteella ja sinnikkyydellä pääsee meillä ja työelämässä pitkälle.”

Khil suorittaa pintakäsittelyalan perustutkintoa eli opettelee paikkaamaan, maalaamaan ja tapetoimaan seiniä. Sen lisäksi hän opiskelee muun muassa kemiaa, fysiikkaa, matematiikkaa, englantia ja suomea toisena kielenä. Khilin opintojen kesto on pari kolme vuotta riippuen taitojen karttumisesta – onhan opiskelu Stadin AO:ssa yksilöllistä.

Monelle voi tulla yllätyksenä, että yli 80 prosenttia Stadin AO:n opiskelijoista on yli 18-vuotiaita. Loput opiskelijat tulevat perusopetuksesta. Kaikkiaan Stadin AO:ssa kouluttautuu vuosittain noin 22 000 opiskelijaa.

”Osa ammatillista tutkintoa suorittavista hakee uutta ammattia, koska haluaa vaihtaa alaa, on työelämän murroskohdassa tai työt ovat loppuneet. Joku tarvitsee tutkinnon toimeentulon turvaamiseksi. Luonnollisesti osa opiskelee ensimmäistä tutkintoaan, ja joukossa on myös heitä, jotka tulevat meille täydentämään osaamistaan”, kuvailee apulaisrehtori Petri Kallionpää.

Opiskelijoista lähes puolet on vieraskielisiä, kuten Khil. Hän toimi aiemmin miinojen purkajana Afganistanissa.

Rehtori Kallionpää painottaa, että Stadin AO tukee opiskelijoita osaamisen hankkimisessa monin eri keinoin.

”Meillä on esimerkiksi jokaisessa toimipaikassa opiskelijoiden tukena erityisopettajia, suomi toisena kielenä -opettajia eli S2-opettajia, monikielisiä ohjaajia sekä työvalmentajia”, kertoo Kallionpää.

Työvalmentajat tukevat työelämään valmistautumisessa ja auttavat löytämään oppimisen paikkoja työelämässä. Khil on juuri opetellut ulkomaalausta työharjoittelussa Malmilla. Kun Khilin opiskelupäivä on ohi, hän kipaisee hakemaan lapsen päiväkodista. Tulevaisuuden tavoite on selkeä.

”Aion hakea sisämaalaustöihin, joissa tarvitaan erityistä tarkkuutta.”

→ Lisätietoa: stadinao.fi