Stadilla duunissa: Mikä on parasta työssäsi, opiskelijoiden hyvinvointipäällikkö Riina Ståhlberg?

Julkaistu 22.11.2023

Koen, että työlläni on tärkeä päämäärä eli se, että opiskelijat voivat hyvin, haluavat oppia ja luottavat
tulevaisuuteen. Se on parasta työssäni.

Työhöni kuuluu lukioiden ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden opiskeluhuollon palvelut. Tiimissäni työskentelee reilut 100 psykologia ja kuraattoria sekä liikuntacoachia. Opiskeluhuollon tehtävänä on edistää ja tukea opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäistä erilaisten ongelmien, kuten kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan syntymistä oppilaitosyhteisöissä. Oma työni on hyvinvointia ja turvallisuutta edistävän työn johtamista ja kehittämistä yhdessä sosiaali-, terveys ja pelastustoimialan kanssa.

Työkaverini ovat energisoivia ja myötätuntoisia. Koen olevani hyväksytty ja arvostettu yhteisössämme. Se edistää jaksamistani ja luovuutta uusien ratkaisujen löytämiseen.

Teen töitä sen eteen, että Helsinki on hyvä ja turvallinen kaupunki, jossa kaikilla on mahdollisuus rakentaa hyvän elämän edellytyksiä. Nuorten kohdalla tämä tarkoittaa minulle sitä, että koulu on paikka, jonne on kiva tulla ja jossa jokainen voi kokea olevansa tärkeä oman yhteisönsä jäsen. Tämän lisäksi työssäni korostuu se, että kun nuori tarvitsee yksilöllistä tukea, niin sitä myös tulisi saada oikea-aikaisesti ja omassa lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa.

Olen huolissani siitä, että lukuisten kriisien aika on kuormittanut erityisesti nuorten hyvinvointia. Voimme puhua jopa nuorten mielenterveyskriisistä. Samalla hyvinvointi on yhä enemmän keskittynyt vain osalle nuorista ja osalle nuorista on kasautunut haasteita, joihin tarvitaan monenlaisia ratkaisuja. Nuorten hyvinvointia on katsottava kokonaisvaltaisesti ja muistettava, että perheen lisäksi suunnattoman tärkeitä ovat kaverisuhteet, harrastukset ja onnistumisen kokemukset, jotta tulevaisuus näyttäytyy turvallisena.

Olen ylpeä siitä, että Helsingissä edistetään liikkumista monin tavoin, kuten parantamalla koulujen pihoja lasten ja nuorten aktiivisuuden lisäämiseksi, lisäämällä liikuntapaikkoja ja tukemalla työmatkaliikuntaa. Liikkuminen koulupäivän aikana edistää oppimiskykyä, mielen hyvinvointia ja lasten ja nuorten positiivista vuorovaikutusta.

Terveiseni helsinkiläisille: Olen kiitollinen kauniista kaupungista, puhtaudesta ja luonnon läheisyydestä vaikkakin marraskuun sateissa helposti unohdan itse, miten hyvä paikka Helsinki on elää.

3x vinkkiä

  1. Äänikirja Tytöt, jotka ajattelevat olevansa yksin on hieno tarina rohkeudesta ja sisältää arvokkaan yhteiskunnallisen sanoman.
  2. Teimme opiskelijoiden aloitteesta ja heidän kanssaan palvelukuvauksen opiskeluhuollon sekä nuorten mielenterveyttä tukevista palveluista: bit.ly/tukiverkosto.
  3. Uudesta kouluterveyskyselystä saa tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilanteesta. Kysely auttaa kaupunkia edistämään sitä.