Helsinki haluaa sähköistää autokantaa ilmastosyistä

Sähköautojen latauspisteitä lisätään, ja latauskatujakin on suunnitteilla.

Helsinki tukee siirtymää sähköiseen ajoneuvokantaan monin tavoin. Kaupunki esimerkiksi rakennuttaa sähköajoneuvojen latauspisteitä ja antaa niiden hankintaan maksutonta neuvontaa. Lisäksi vähäpäästöisten autojen omistajat saavat helpotuksia asukaspysäköintimaksuihin.

Toimet johtuvat erityisesti ilmastosyistä. Helsinki tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Liikenne aiheuttaa kaupungissa syntyvistä hiilidioksidipäästöistä noin viidenneksen – ja tästä potista suurimman osan henkilöautot. Helsinki haluaakin tukea kestäviä kulkumuotoja ja sähköistää autokantaa.

”Sähköautojen osuus Helsingin autokannasta yritetään nostaa vähintään kolmannekseen nykyisestä noin 14 prosentista. Autoilu sähköistyy tulevaisuudessa joka tapauksessa, koska Euroopan unioni tulee kieltämään uusien polttomoottorikäyttöisten henkilöautojen ja kevyiden ajoneuvojen tuomisen alueelleen vuoden 2035 jälkeen”, toteaa Helsingin sähköautoinfraan keskittyvä projektipäällikkö Leena-Maija Kimari kaupunkiympäristön toimialalta.

Kimarin mukaan autokannan muutoksilla parannetaan kaupungin ilmanlaadun lisäksi esimerkiksi viihtyisyyttä.

”Sähköautot ovat äänettömämpiä eivätkä ne tuota pienhiukkaspäästöjä kaupunkimiljööseen. Sähköautojen kokonaispäästöt valmistuksesta alkaen alittavat Suomessa polttomoottoriautojen päästöt keskimäärin toisen käyttövuoden aikana. Uudempi autokanta on toki myös vanhaa turvallisempaa.”

Helsinki on rakennuttanut tämän vuoden loppuun mennessä 223 kaikille avointa sähköautojen latauspistettä. Kaupallisilla toimijoilla on nyt sellaisia noin 1 300. Lisäksi latauspisteitä on yksityiskäytössä esimerkiksi taloyhtiöillä.

"Halvimmat latauspisteet maksavat vain noin 400 euroa ja asennuskulut. Sähköliittymän kokoa ei useinkaan tarvitse muuttaa. Latauspisteitä rakentamalla taloyhtiö turvaa myös asuntojen houkuttelevuutta ja arvoa. Taloyhtiöt saavat latauspisteiden rakentamiseen maksutta neuvoja kaupunkiympäristön toimialan energiaremonttitiimiltä”, kertoo Kimari.

Kaupunki rakennuttaa myös omaan käyttöönsä latauspisteitä, sillä se sähköistää koko ajan ajoneuvokantaansa. Useissa kaupungin isoissa ajoneuvoissa hyödynnetään myös biokaasua, mutta
siitä tai vetyautoilusta ei ole ainakaan vielä liikenteen ilmastotavoitteiden ratkaisijaksi.

”Tutkimme parhaillaan mahdollisuuksia rakentaa latauskatuja ja -alueita. Sellaisia on jo Tukholmassa, kuten myös alueita, joilla saa autoilla vain matalapäästöisillä ajoneuvoilla. Niistäkin käydään nyt keskustelua. Ilmastonmuutos lisää rankkasateita ja tulvia, joten saatamme joutua rakentamaan kaduille myös lisää läpäiseviä pintoja, kuten viheralueita, jotta vesi pääsee imeytymään maaperään eikä vaurioita esimerkiksi rakennuksia”, toteaa Kimari.

→ Lisätietoa: helsinginilmastoteot.fi

Kaupungin tavoitteet autokannan sähköistämisestä näkyvät mm. strategiassa, Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelmassa, ilmansuojelusuunnitelmassa sekä pysäköintipolitiikan ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa.