Stadilla duunissa: Mikä on parasta työssäsi, vammaisasiamies Tiina Lappalainen?

Julkaistu 30.11.2022

Pääsen tekemään työssäni merkityksellisiä asioita, kuten sujuvoittamaan toimintakyvyltään rajoitteisten kaupunkilaisten elämää Helsingissä. Heillä voi olla näkemisen, kuulemisen, ymmärtämisen, muistamisen tai liikkumisen vaikeuksia.

Olen ollut Helsingin kaupungin vammaisasiamies elokuusta 2018. Toimin aiemmin Invalidiliiton sosiaalipoliittisena asiantuntijana ja projektipäällikkönä. Pystyn hyödyntämään työssäni yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoni tietoja sosiaalipolitiikasta ja kunnallistieteistä.

Teen töitä sen eteen, että kaikki, joilla on toimimisen ja liikkumisen esteitä voisivat elää yhdenveroisesti muiden kanssa Helsingissä. Tuon alani asiantuntemusta kaupungin työryhmiin ja projekteihin. Toimin Helsingin vammaisneuvoston sihteerinä. Kirjoitan kaupunkia koskevia lausuntoja sekä järjestän tilaisuuksia. Koulutan työntekijöitä eri vammaisryhmien erityistarpeista. Olen linkki kaupungin ja alan järjestöjen välillä.

Saan ajoittain yhteydenottoja esimerkiksi palvelujen epäkohdista, jolloin selvitän niitä esimerkiksi toimialojen ja vammaisneuvoston kanssa. Yksittäisten vammaisten asioita hoidetaan sosiaali- ja terveystoimen vammaispalveluissa.

Työkavereinani on ammattilaisia eri aloilta, ja se onkin tarpeen, koska edistämme toimintakyvyltään rajoitteisten henkilöiden osallistumista niin kasvatuksen, koulutuksen, työllistymisen, vammaispalvelujen, vapaa-ajan kuin kulttuurin saralla. Työskentelen usein Helsingin esteettömyysasiamiehen kanssa. Teen myös yhteistyötä järjestöjen ja kaupunkien vammaisneuvostojen sihteereiden kanssa.

Olen pian ainoa vammaisasiamies Suomessa, kun Espoon kollegani nimike ja tehtävänkuva muuttuvat hyvinvointialueella.

Toivon, että pystyisimme tekemään asiointia vielä helpommaksi vammaisille ihmisille sekä heidän perheilleen, joiden voimavarat saattavat olla koetuksella. Palvelujen pitäisi toimia sujuvasti yhteen niin kaupunkiorganisaation sisällä kuin esimerkiksi Kelan kanssa. Palveluista pitää kertoa selkeästi, ja asukkailla on oltava mahdollisuus erilaisiin yhteydenottotapoihin.

Olen ylpeä vammaisneuvostomme 40-vuotisesta laajasta työstä. Neuvosto on vaikuttanut esimerkiksi Helsingin kaupungin vammaisneuvonnan perustamiseen ja esteettömyyden lisäämiseen. Helsinki on saavutettavuusasioissakin edelläkävijä.

Terveisinä helsinkiläisille haluan sanoa, että toivon kaikilta löytyvän tahtoa ja kykyä ottaa mukaan yhteisöömme nekin kaupunkilaiset, joilla on rajoitteita toimintakyvyssä.

Ota tarvittaessa yhteyttä: vammaisasiamies@hel.fi, p. 09 3103 6086.

3x vinkit

  1. Tietoa palvelujen esteettömyydestä: palvelukartta.hel.fi.
  2. Tarjoa apua, kysy rohkeasti: ”Tarvitsetko apua ja miten voin auttaa?”
  3. Siirrä sähköpotkulauta syrjään tukkimasta jalankulkuväylää.

Vammaisneuvonnasta saa tietoa ja ohjausta

Vammaisneuvonta antaa ohjausta ja neuvontaa vammaisten palveluihin liittyen. Puhelinneuvontaa saa numerosta 09 3103 2889 (ma, ke ja pe klo 9–11, ti ja to klo 9–11 ja 12–14). Muulloin voi jättää yhteydenottopyynnön vastaajaan tai lähettää sähköpostia (sote.vammaisneuvonta@hel.fi). Vammaisneuvonnan palvelupiste Itäkadun perhekeskuksessa (Tallinnanaukio 1, 1. kerros) on avoinna keskiviikkoisin kello 14–16.

Vammaisneuvostolla on
40-vuotisjuhlat

Helsingin vammaisneuvosto järjestää 2.12. vammaisten päivän ja neuvoston 40-vuotisjuhlan. Se on katsottavissa Helsinki-kanavalta (helsinkikanava.fi). Tilaisuudessa on viittomakielinen ja kirjoitustulkkaus.

Helsingin vammaisneuvosto edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kaupunkilaisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta Helsingissä. Neuvostoon kuuluu vammaisia henkilöitä ja heidän omaisiaan edustavia järjestöjä, kaupungin luottamushenkilöitä ja toimialojen asiantuntijoita.

Neuvosto vaikuttaa päättäjiin sekä antaa lausuntoja ja esityksiä kaupungin toiminnan valmisteluun. Neuvosto myös seuraa, toteutuvatko vammaisia henkilöitä koskevat palvelut ja oikeudet.


Kaveriksi vammaiselle henkilölle

Haluaisitko ruveta kaveriksi vammaiselle henkilölle? Kävisitte esimerkiksi harrastamassa ja tapahtumissa. Saisit uutta seuraa ja palkkion tukihenkilönä toimimisesta.

Kaupunki järjestää 16 vuotta täyttäneille lyhyitä ilmaisia etäkoulutuksia tukihenkilötoiminnasta syksyisin ja keväisin. Osallistujilla ei tarvitse olla kokemusta vammaistyöstä eikä osallistuminen velvoita mihinkään.

Tukihenkilöksi voi ilmoittautua milloin vain myös ilman kyseistä koulutusta sähköpostitse osoitteeseen vammaistyo.tukihenkilo@hel.fi. Sieltä saavat tietoa niin tukihenkilöksi haluavat kuin sellaisen tarvitsevat.