Lukijakilpailu 2/2022

Kadonnutta kaupunkikuvaa

Valokuva on otettu aivan 1900-luvun alussa ja maisema on noista ajoista muuttunut huimasti. Kuvan vasemman laidan kukkula on nykyisin yksi Helsingin suosituimmista paikoista. Missä valokuvaaja on ikuistanut jäiden noston?

Vastaukset pyydetään lähettämään 15.4. mennessä sähköpostilla (lukijakilpailu.helsinkilehti@hel.fi) tai postitse (Helsinki-lehti, Lukijakilpailu, PL 1, 00099 Helsingin kaupunki). Mainitsettehan postiosoitteenne, jos haluatte osallistua kirjapalkinnon arvontaan.

Viime kysymykseen oikein vastanneiden joukosta arvottiin voittajaksi Heikki Juntunen – onnittelumme!

Vastaus viime kysymykseen

Viime kysymyskuvassa oli talvinen katunäkymä 1920-luvulta leipäautoineen. Helsingin leipomon autot oli kuvattu Etu-Töölössä Runeberginkatu 6 A:n ja 6 B:n edustalla.

Helsingin kotileipomon tai niin kutsutun Helmisen leipomon perustivat Beata ja Otto Helminen Kruununhakaan aivan 1900-luvun alussa. Toiminta siirtyi uudisrakennukseen Runeberginkadulle vuonna 1915. Nimi muutettiin Helsingin Leipomoksi, ja sillä nimellä toiminta jatkui 1970-luvun loppuun. Omistajavaihdoksen jälkeen nimeksi tuli Helsingin leipä.

Nyky-Helsingissä jo harvinaiseksi käynyt niin kutsuttu korttelileipomo jatkaa yhä toimintaansa näinäkin päivinä.

Lukijakilpailun ovat tuottaneet Aki Laurokari ja Martti Helminen.