Äänestämällä vaikutat oman kunnan asioihin

Julkaistu 3.6.2021

Kuntavaalien ennakkoäänestysaikaa on pidennetty ja paikkoja lisätty myös ulos koronaturvallisuuden vuoksi. Vaaliuurnille kannattaa suunnata rauhalliseen aikaan.

KUNTAVAALEISSA voi äänestää ennakkoon vielä 8.6. asti. Varsinainen vaalipäivä on 13.6. Vaaleilla valitaan 85 valtuutettua Helsingin kaupunginvaltuustoon.

Helsingin keskusvaalilautakunnan sihteeri Veera Reuna kannustaa asukkaita vaaliuurnille koronatilanteesta huolimatta.

”Turvatoimiin kiinnitetään paljon huomiota. On tärkeää, että asukkaat pääsevät äänestämään, koska se on tärkeä tapa vaikuttaa oman kunnan asioihin. Meillä on toimiva demokratia, mikä ei ole kaikkialla itsestään selvää, joten käytetään ääntämme. Vaaliuurnille olisi hyvä tulla pitkin päivää ja viikkoa välttäen viimeisiä päiviä.”

HELSINGISSÄ on 37 ennakkoäänestyspaikkaa, jotka kerrotaan helsinkiläisille äänioikeutetuille kotiin lähetetyssä ilmoituskortissa. Ulkona voi äänestää Töölön kisahallin parkkipaikalla ja Malmin entisellä lentokentällä — myös autossa, mutta äänestyshetkellä siinä saa olla vain äänestäjä vaalisalaisuuden vuoksi. Ennakkoon on mahdollista äänestää missä tahansa äänestyspaikassa koko Suomen alueella.

Varsinaisena vaalipäivänä sunnuntaina 13.6. kello 9—20 voi käyttää vain omaa äänestyspaikkaa, joka kerrotaan kotiin tulleessa ilmoituskortissa.

SUURIN osa Helsingin äänestyspaikoista on kaupungin tiloissa.

”Tilat ovat mahdollisimman suuria, kuten Messukeskus sekä kaupungintalon ja Kallion virastotalon aulat. Äänestääkseen tarvitsee vain joko ajokortin, henkilöllisyystodistuksen, passin tai kuvallisen Kela-kortin”, toteaa Reuna.

Vaaliavustajia on hänen mukaansa tavallista enemmän korona-ajan takia.

”Mahdolliset jonot pidetään ulkona ja turvaväleistä huolehditaan. Sisällä tulee asioida ripeästi kasvomaskia tai -visiiriä käyttäen. Tarjolla on käsidesiä, ja äänestystiloja sekä kyniä desinfioidaan tihennetysti. Äänestäjä voi käyttää myös omaa kynää, kunhan se ei ole tussi, jonka teksti näkyy läpi paperista.”

KOTONA saavat vaalilain mukaan äänestää henkilöt, joiden kyky liikkua tai toimia on hyvin rajoittunut, sekä heidän samassa taloudessa asuvat omaishoitajat, joilla on omaishoitosopimus.  Kotiäänestykseen on pitänyt ilmoittautua jo 1.6. mennessä.

Äänestämään pääsevät myös koronakaranteenissa ja eristyksessä lääketieteellisistä syistä olevat oireettomat henkilöt tartuntatautilääkärin luvalla erityisjärjestelyin äänestyspaikkojen ulkopuolella. Heidän pitää sopia äänestämisestä erikseen Helsingin keskusvaalilautakunnan kanssa (p. 09 3101 3344, kesvlk@hel.fi). Nämä henkilöt eivät saa tulla sisälle vaalihuoneistoihin ja heidän tulee noudattaa muitakin saamiaan ohjeita.

Myös laitoksissa, kuten sairaaloissa ja ympärivuorokautista hoivaa antavissa palveluyksiköissä, voi äänestää henkilön kunnon sen salliessa.

Kaupunginvaltuustoon valitaan 85 valtuutettua

Kuntavaaleissa valitaan 85 valtuutettua Helsingin kaupunginvaltuustoon joka neljäs vuosi. Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin tärkeimmistä talous- ja hallintoasioista. Valtuusto valitsee kaupungin toimielinten, kuten kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenet sekä täyttää tärkeimmät virat.

Valtuusto valitsee keskuudestaan pormestarin ja apulaispormestarit vaalikaudeksi eli kuntavaalien väliseksi ajaksi.

Pormestari toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja apulaispormestarit toimiala-lautakuntien puheenjohtajina sekä kaupunginhallituksen jäseninä. Pormestari ja apulaispormestarit ovat päätoimisia luottamushenkilöitä.

Lisätietoa kuntavaaleista: hel.fi/vaalit ja vaalit.fi