Lukijakilpailu 1/2022

Kadonnutta kaupunkikuvaa

Vielä 1950- ja 60-luvuilla oli etenkin kantakaupungissa paljon pieniä leipomoita,
joista levisi houkuttelevia tuoksuja naapurikortteleihin. Monilla leipomoilla oli omia
erikoisuuksia, joita tultiin ostamaan kauempaakin. Kenellä oli jokin erityisleipä,
kenellä maukas lihapiirakka. Tuotteita myytiin lisäksi varsinkin kauppahalleissa ja
kivijalkamyymälöiden niin kutsutuissa maitokaupoissa. Vanhoista korttelileipomoista
on säilynyt vain jokunen meidän päiviimme.

Kesän virkistykseksi on tämänkertaisessa kilpailukuvassa talvinen katunäkymä
1920-luvulta. Kaksi leipomon autoa on lähdössä viemään vastapaistettuja leipiä
ja muita leivonnaisia vähittäismyyjille. Kuvan rakennukset ovat säilyneet, samoin
korttelileipomo. Missä päin pääkaupunkia on ikuistettu tämä katunäkymä?

Vastaukset pyydetään lähettämään 1.10.2022 mennessä sähköpostilla
(lukijakilpailu.helsinkilehti@hel.fi) tai postitse (Helsinki-lehti, Lukijakilpailu, PL 1,
00099 Helsingin kaupunki). Mainitsettehan postiosoitteenne, jos haluatte osallistua
Helsinki-aiheisen palkinnon arvontaan.

Viime kysymykseen oikein vastanneiden joukosta arvottiin voittajaksi Marit
Ilveskero – onnittelumme! Palkinto on lähetetty voittajalle.

Ota yhteyttä:

lukijakilpailu.helsinkilehti@ hel.fi
Helsinki-lehti, Lukijakilpailu, PL 1, 00099 Helsingin kaupunki

Lukijakilpailun on tuottanut kaupunginarkiston erikoistutkija Martti Helminen.

Vastaus viime kysymykseen

Viime kysymyskuvassa pojat olivat lähdössä hiihtämään opettajiensa johdolla. Valokuvaaja oli ikuistanut 1950-luvun puolivälissä nämä lippalakkeihin ja karvahattuihin sonnustautuneet hiihtäjät Etu-Töölössä Väinämöisen kentän laitamilla puistossa niin kutsutulla Väiskin kallioilla.

Lukijan sanoin

Juuri näiltä kuvassa näkyviltä kulmilta, Väinämöisen kentän viereisestä puistosta, me
etutöölöläislapset lähdimme yleensä hiihtämään kohti Hietsua ja jään yli Seurasaareen – kuten Ultra Bran laulussakin sanotaan.Oman kouluni SYK:n hiihtoretket alkoivat kuitenkin Laakson kentältä Auroran sairaalan vierestä. Lähistöllä oli vielä tuolloin useita kouluja, joista suurin osa on kuitenkin jo vuosikymmeniä sitten muuttanut lähiöihin. –Hannu Marttila–

Terveisiä tekijältä

Tässä lehdessä julkaistava lukijakilpailu on viimeinen jonka toimitan. Työskenneltyäni 44 vuotta Helsingin kaupunginarkistossa siirryn ”vapaaksi tutkijaksi” 1.6. Toimitus jatkaa palstan tekemistä.
Aikanaan tiedotuspäällikkö Pertti Mustonen ideoi asukaslehteen lukijakilpailun historiakuvineen. Sain tehtäväkseni toimittaa uuden palstan. Ajatus oli, että kuva-arvoitus olisi vain joissakin numeroissa. Mutta toisin kävi. Lukijat ottivat palstan omakseen. Vastauksia on tullut välillä satamäärinkin, ja useissa niistä on ollut lisänä lukijan muistoja kuvan kohteesta.

On ollut mieluisa tehtävä miettiä aiheita ja näkymiä eri puolilta pääkaupunkia sekä valita kisaan kuvia. Kiitos teille lukijat aktiivisuudesta! Meitä yhdistää rakkaus omaan kaupunkiimme!

Terveisin Martti Helminen

Martti Helminen