Parkkipaikasta paraatipaikaksi - Eteläsatama saamassa uuden ilmeen

Kaikille avoin rantareitti, arkkitehtuuri- ja designmuseo sekä ruotsinlaivat vastarannalle. Siinä tulevaisuuden suunnitelmia Eteläsatamaan.

Merellisen Helsingin paraatipaikka Eteläsatamassa tulee näyttämään tulevaisuudessa hyvin erilaiselta.

Kaupunginvaltuuston helmikuussa hyväksymä periaatepäätös satamatoiminnan uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden maankäytön lähtökohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa tarkoittaa käytännössä monia muutoksia alueelle. Yksi isoimmista on se, että ruotsinlaivat eivät enää lähtisi Eteläsatamasta. Päätös keskittäisi matkustaja-autolauttaliikennettä Länsisatamaan ja Katajanokalle.

Lisäksi arkkitehtuuri- ja designmuseota kaavaillaan Makasiinirantaan, mutta satamatoimintojen oleellisesti vähentyessä sinne mahtuu paljon muutakin. Kaupunki etsii rakennus- ja kiinteistöalan toimijoille suunnatulla laatu- ja konseptikilpailulla ratkaisua tilanteeseen.

Alueen suunnittelu on herättänyt paljon keskustelua ja myös huolta.

Helsingin kaupungin johtava arkkitehti Marjaana Yläjääski rauhoittelee, että näkymät Tähtitorninmäeltä Kauppatorin ja meren suuntiin säilyvät, sillä alueen suunnitteluperiaatteissa määritellään reunaehdot sille, miten alueen maisemalliset arvot ja tärkeät näkymät tulee ottaa huomioon rakentamisessa. Rantaviivaa on tarkoitus avata enemmän kaikkien käyttöön.

”On erittäin tärkeää varata tilaa myös oleskelulle ja epäkaupallisille pysähtymisen paikoille. Alueelle jää jatkossakin satamatoimintoja, joten osa rantaviivasta pysyy sataman käytössä”, Yläjääski kertoo.

Tarkoitus on liittää Makasiinirannan ja Olympiarannan alue paremmin osaksi keskustan kaupunkirakennetta, merellisiä julkisia kaupunkitiloja ja kävelykeskustaa.

”Makasiinirantaan tavoitellaan uutta arkkitehtuuri- ja designmuseota sekä museotoimintaa tukevia toimintoja. Alue on myös keskeinen osa kaupunkia kiertävää rantareittiä, eli tänne tavoitellaan uusia laadukkaita julkisia tiloja rantabulevardeineen, oleskelumahdollisuuksineen ja merenrantapalveluineen.”

”Maantasokerrosten toimintaan kiinnitetään erityistä huomiota, sillä luonteeltaan avoimet toiminnot, kuten kahvilat ja myymälät, muodostavat viihtyisää kävely-ympäristöä”, Yläjääski kertoo.

Kilpailu on tarkoitus saada ratkaistua kesällä 2022. Jatkosuunnittelua ja asemakaavoitusta jatketaan vuoteen 2024 saakka.

Yläjääski kertoo, että alueen kaupunkisuunnittelua ei olla ulkoistamassa vaan kilpailulla etsitään korkeatasoista maankäytön kokonaissuunnitelmaa asemakaavoituksen ja tulevan toteutuksen pohjaksi sekä kumppania alueen kehittämiseen. Kaupungilla säilyvät kuitenkin kaikki mahdollisuudet ohjata alueen kehitystä kaikissa vaiheissa. Myös kaupunkilaisilla on mahdollisuus kommentoida suunnitelmia eri vaiheissa.

Satamatoiminta ei täysin lopu Eteläsatamasta. Helsingin Sataman toimitusjohtaja Ville Haapasaari kertoo, että pienemmän luokan kansainvälisiä risteilyaluksia siellä nähdään tulevaisuudessakin.

”Me haluamme myös jättää Eteläsatamaan varauman mahdolliselle pika-alusliikenteelle. Sen tyyppiselle liikenteelle on erityisen tärkeää päästä ydinkeskustasta ydinkeskustaan”, Haapasaari kertoo.

Haapasaaren mukaan pika-alusliikenteen paluuseen kannattaa varautua, sillä tulevaisuudessa voidaan nähdä jopa sähkökäyttöisiä aluksia. Se vaatisi myös pienen matkustajaterminaalin.

Kun Eteläsatama muuttuu, muutoksia on luvassa samaisella periaatepäätöksellä myös Länsisatamaan. Suurin on satamatunneli Länsisataman ja Länsiväylän välillä, jonka tarkoitus on parantaa satamaliikenteen sujuvuutta ja samalla helpottaa Jätkäsaaren ruuhkia.

Haapasaari on tyytyväinen periaatepäätökseen, koska se tarjoaa pitkän aikavälin näkymän eri satamanosien kehittämiseen. Etenkin Eteläsataman kehittäminen on ollut vaikeaa, koska ei ole ollut selkeää näkymää siitä, että miten pitkään satamatoiminta voi siellä jatkua.