Kehitetään OmaStadin ehdotuksia yhdessä

Julkaistu 25.3.2021

Asukkaat ja kaupungin asiantuntijat viimeistelevät kaupungin osallistuvan budjetoinnin OmaStadin ehdotuksia työpajoissa ja OmaStadin verkkosivuilla huhtikuussa.

TEEMARAKSOIKSI nimetyissä työpajoissa ovat aiheina esimerkiksi yhteisöllisyys tai rakennettu ympäristö. Asukkaat voivat työstää ehdotuksia myös OmaStadin verkkosivuilla 7.5. asti.

Asiantuntijat kommentoivat ehdotuksia ja auttavat muotoilemaan niitä Omastadi-kriteerit täyttävään muotoon. Asukkaiden on mahdollista kysyä neuvoa kunkin alueen stadiluotsiltakin.

Kaupunkilaiset yhdistelivät ja kehittivät OmaStadiin tulleita ideoita ehdotuksiksi tammi-helmikuussa verkkotyöpajoissa ja OmaStadi-sivustolla. Jokaisella 7 suurpiirillä oli oma työpaja ja lisäksi pidettiin koko kaupungin yhteinen tilaisuus.

Kuhunkin työpajaan kutsuttiin samaa aluetta koskevia ideoita jättäneet kaupunkilaiset, mutta muutkin olivat tervetulleita mukaan. Näihin Alueraksoiksi nimettyihin tilaisuuksiin osallistui yli 300 asukasta.

Pohjoisen suurpiirin Alueraksalla ollut Sanna Otranen piti tapaamista onnistuneena.

”Välitön ilmapiiri mahdollisti omien ajatusten, toiveiden sekä tavoitteiden esille tuomisen. Heräsi tunne, että kaupunkilaisten ideoista oltiin aidosti kiinnostuneita ja ideoita pidettiin tärkeinä, olivatpa ne sitten isoja tai pieniä hanke-ehdotuksia. Zoomin työkalut toimivat hyvin, moderaattorit osasivat käyttää niitä ja opastaa selkeästi osallistujia.”

Opettaja Petra Ivars ja neljä oppilasta Porolahden peruskoulusta osallistuivat kaakkoisen suurpiirin Alueraksalle. He tekivät ehdotuksen Roihuvuoressa sijaitsevan leikkipuisto Tuhkimon kunnostamisesta. Samaa puistoa koskevia ideoita oli tullut kolmelta eri taholta.

”Kiinnostuimme meille jo valmiiksi tärkeästä asiasta vielä enemmän Alueraksalle osallistuttuamme. Pienryhmässä kaikki kuuntelivat hyvin toisiaan, ja olimme asioista yhtä mieltä”, Ivars toteaa.

ISO OSA OmaStadin ehdotuksista liittyy liikuntaan ja ulkoiluun, josta vastaavan kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan erityissuunnittelija Kimmo Isotalo pitää osallistuvaa budjetointia motivoivana työntekijän näkökulmastakin.

”Yksi parhaista asioista työssäni on mahdollisuus edistää helsinkiläisten liikunta-, liikkumis- ja ulkoilumahdollisuuksia. OmaStadissa on ollut hienoa nähdä, että myös kaupunkilaiset haluavat paljolti samoja asioita. Se antaa luottamusta siihen, että teemme oikeita asioita.”

Yksi OmaStadin tavoitteista on muuttaa kaupungin toimintatapoja keskustelevimmiksi, kertoo kaupunginkanslian osallisuus- ja neuvontayksikön kehittämispäällikkö Kirsi Verkka.

”OmaStadissa on kyse tärkeästä kaupungin toimintakulttuurin muutoksesta kohti keskustelevampaa tapaa tehdä asioita yhdessä asukkaiden kanssa.”

Mikä OmaStadi?

OmaStadi on Helsingin kaupungin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Syksyllä 2020 käynnistyi toinen kierros. Asukkaat ideoivat lokakuussa, mihin kaupunki käyttää 8,8 miljoonaa euroa. Ideoita tuli 1 463, joista OmaStadin kriteerien perusteella pääsi jatkoon 1 150 ideaa. Suosituimpia teemoja olivat liikunta ja ulkoilu, puistot ja luonto, rakennettu ympäristö sekä yhteisöllisyys. Ideoita kehiteltiin työpajoissa ja verkossa.

Työ jatkuu huhtikuussa Teemaraksa-työpajoissa ja sivulla omastadi.hel.fi, jossa edotuksia voi muokata 7.5. asti. Sen jälkeen ehdotuksille laaditaan kustannuskehykset. Asukkaat valitsevat toteutettavat hankkeet syksyllä äänestämällä. Lisätiedot: omastadi.hel.fi