Hävikkiruokaa käyttöön Stadin safkan avulla

Julkaistu 25.3.2021

Asukkaiden suihin päätyy Stadin safkan avulla ruokaa, joka menisi muuten hukkaan.

RUOKA-APUA voidaan antaa nyt enemmän ja monipuolisemmin, kun Stadin safkaksi nimetty toiminta hoitaa hävikkiruoan lahjoittajilta jakelijoille. Toimintaa ylläpitävät Helsingin kaupunki ja Helsingin seurakuntayhtymä.

Tapulikaupungissa olevaan hävikkiruokaterminaaliin noudetaan poistoon meneviä elintarvikkeita kaupoista, tukuista ja valmistajilta. Lahjoittajia on nelisenkymmentä, ja saman verran on vastaanottajia, joille tuotteet kuljetetaan tarkastuksen jälkeen. Tarvittaessa osa tuotteista varastoidaan.

Terminaalista ei jaeta ruokaa suoraan asukkaille, vaan ruoka kuljetetaan esimerkiksi seurakunnille, kaupungin asukastaloihin ja yhdistyksiin. Syötävää päätyy asukkaille noin 2 500 kassillisen tai aterian verran viikossa, kertoo Stadin safkan johtaja Anni Heinälä.

”Apu on tarkoitettu akuuttiin hätään tai tilanteeseen, jossa yhteiskunnan tuki ei syystä tai toisesta riitä. Apua saa anonyymisti. Toisaalta monille ruoan hakeminen ja yhteisruokailu voivat olla tärkeitä tilanteita tavata toisia ja viettää aikaa. Sosiaaliohjaajamme käyvät juttelemassa ihmisten kanssa ja auttamassa heitä löytämään tarvitsemiaan palveluja.”

TERMINAALISTA lähtee jakelijoille ruokaa arkipäivisin reilut parisataa laatikollista.

”Esimerkiksi mandariinipussissa saattaa olla vain yksi pilaantunut hedelmä, mutta kauppa ei pysty myymään loppuja irtomyynnissä. Me voimme jakaa hyvät hedelmät. Käymme läpi jokaisen elintarvikkeen ja pidämme muutenkin huolta elintarviketurvallisuudesta kylmätiloja ja kuljetuskalustoa myöten.”

Toiminnan taustalla ovat myös ekologiset syyt. Hävikki- ja ylijäämäruoan hyödyntäminen kuuluu Helsingin jakamis- ja kiertotalouden edistämisen tavoitteisiin ja pyrkimykseen saada Helsinki hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä.

”Hävikkiruoan syöminen on jo itsessään ekoteko, mutta keskitetyllä jakelulla ja varastoinnilla myös vähennetään päästöjä ja ilmastovaikutuksia”, Heinälä toteaa.

USEAT ruoka-avun jakelijat tarjoavat muutakin tukea kuin ruokaa, ja juuri sille työlle Stadin safka haluaa vapauttaa aikaa hoitamalla kuljetukset ja lajittelun. Auttajien on myös helpompi toimia, kun ruoka varastoidaan ja toimitetaan niille jakelupäivien mukaan eivätkä ne itse tarvitse isoja varastotiloja.

”Yhteistyökumppanit pystyvät tällöin auttamaan asukkaita monipuolisemmin ympäri kaupunkia. Kun asukas saa apua läheltä, ei kulu aikaa, rahaa ja voimia matkoihin, ja tartuntavaarakin vähenee. Jakelijat pitävät huolta kulloistenkin turvaohjeiden noudattamisesta. Korona-aikana on pitänyt välillä keskittyä vain ruokakassien ja -annosten jakeluun take away -periaatteella.”

YKSI Stadin safkan rooli on tutustuttaa ruoka-avun antajia toisiinsa ja auttaa niitä tekemään yhteistyötä. Lisäksi se välittää tietoa elintarviketurvallisuudesta lähtien.

Ruokatoimijoiden yhteistyötä alettiin viritellä vuonna 2018 ruoka-avun kehittämisprojektissa, josta kehittyi Stadin safka. Toiminta vakinaistettiin tämän vuoden alussa. Mukana on 5 työntekijää kaupungilta ja 2 seurakunnalta. Lisäksi varasto- ja kuljetustöissä on noin 10 henkilöä pääasiassa palkkatuella.

Lisätietoa: hel.fi/sote/stadin-safka

Tarvitsetko ruoka-apua?
Katso lähimmät paikat: ruoka-apu.fi.