Apotti ja Maisa käyttöön huhtikuussa

Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin tarkoitus on helpottaa niin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kuin potilaiden ja asiakkaiden tiedonkulkua. Samalla kaupunkilaiset saavat käyttöönsä Maisa-asiakasportaalin.

Koko Apotti-järjestelmän tähän mennessä laajin käyttöönotto tapahtuu huhtikuun 24. päivä, kun järjestelmään siirrytään Helsingin, Kauniaisten ja Keravan terveydenhuollossa, kotihoidossa, iäkkäiden palveluissa ja päihdehuollossa sekä HUS Diagnostiikkakeskuksen kuvantamistoiminnoissa. Yhteensä tämä koskee noin 17 000:ta työntekijää.

Apotti on tietojärjestelmä, joka yhdistää sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot yhteen ja samaan järjestelmään. Apottiin siirrytään, jotta palvelusta tulisi sujuvampaa ja tiedonkulku paranisi.

Nyt Helsingin kaupungilla tilanne on se, että käytössä on kuusi isompaa asiakas- tai potilastietojärjestelmää, joissa tiedot on tallennettu erillään oleviin järjestelmiin, joten tieto niiden välillä ei kulje. Osa järjestelmistä on myös jo aika vanhoja ja niiden päivittämisestä koituu päällekkäisiä kuluja.

”Apottiin siirtyminen tekee asioinnista sujuvampaa. Ammattilaisten työskentely on entistä tasalaatuisempaa yhteisen järjestelmän ansiosta. Asiakkaille tämän pitäisi näyttäytyä siten, että asiat ovat yhtenäisiä ja laadukkaita”, kertoo sosiaali- ja terveystoimialan tietohallintopäällikkö Petri Otranen.

Nyt esimerkiksi mielenterveyspalveluissa on oma järjestelmänsä ja perusterveydenhuollossa omansa. Otrasen mukaan se parantaa potilasturvallisuutta, että Apotin myötä tiedot ovat paremmin ajan tasalla yhdessä järjestelmässä.

Tiedot eivät tosin näy kaikille sen käyttäjille. Esimerkiksi hammaslääkäri ei näe, jos asioit vaikkapa mielenterveyspalveluissa.

”Järjestelmä on rakennettu niin, että käyttäjälle näkyvät vain sellaiset asiat, jotka siinä työssä saa nähdä”, Otranen kertoo.

Koronavirustilanteen vuoksi Apottiin siirrytään Helsingissä vaiheittain. Helsingin vammaispalveluissa se tapahtuu 29.5. Helsingin, Kauniaisten ja Keravan lapsiperheiden sosiaalipalveluiden, lastensuojelun, työikäisten sosiaalipalveluiden sekä Kauniaisten ja Keravan vammaispalveluiden osalta Apottiin siirrytään marraskuussa.

Otranen kertoo, että uuden järjestelmän käyttöönottoon liittyy aina riskejä, mutta niihin on varauduttu. ”Järjestelmän toimittaja Epic on tehnyt käyttöönottoja jo satoja ja he ovat hioneet prosessia”.

Koronan takia HUS joutui lykkäämään viime vuonna siirtymistään Apottiin ja se vaikutti myös Helsingin kaupunkiin. Tämä viive vaikutti järjestelmän kehitystyöhön.

”Emme ota käyttöön sellaista järjestelmää, joka ei ole riittävän hyvä ja potilasturvallinen, joten päätimme siirtää vielä kerran näitä käyttöönottoja”, Otranen kertoo.

Maisa – uusi kanava sähköiseen asiointiin

Apotin myötä Helsingin, Kauniaisten ja Keravan asukkaat saavat käyttöönsä Maisa-asiakasportaalin. Sen avulla omahoidon ja sähköisen asioinnin pitäisi helpottua.

Maisa on maksuton ja suojattu digitaalinen kanava, jossa pääsee tarkastelemaan omia terveystietojaan, ajanvarauksiaan ja uusimaan reseptejään. Maisan avulla voi myös vastata kyselyihin, täyttää tarvittaessa esitietolomakkeen, saada terveyttä koskevaa tietoa luotettavista lähteistä ja tarkastella esimerkiksi laboratorio- ja röntgentutkimusten tuloksia. Maisassa voi myös asioida jonkun toisen puolesta, jos siihen on oikeudet.

Maisassa näkyy Apotti-järjestelmään päivitettyjä tietoja. Kaikki vanhat tiedot eivät siirry uuteen järjestelmään. Esimerkiksi lääkitystiedot päivittyvät ajan tasalle ensimmäisen hoitokäynnin yhteydessä. Kanta ja Omakanta-palvelut ovat kansallisesti ensisijainen potilastiedon arkisto. Apotti ja Maisa linkittyvät näihin palveluihin.

Maisaan pääsee joko internetissä osoitteessa maisa.fi tai Maisan mobiilisovelluksella. Kirjautuminen Maisaan tapahtuu vahvaa tunnistautumista käyttäen.

EDIT 26.3.2021: Jutun ingressiin lisätty maininta sosiaalihuollosta.