Tag: Kaupunginkanslia

26 tulosta

Helsingin kaupungin tietotilinpäätös 25.5.2018–31.12.2019

Julkaistu 1.9.2020

Tietotilinpäätöksellä osoitetaan, miten tietosuoja ja tietoturva ovat toteutuneet Helsingin kaupungin toiminnassa aikavälillä 25.5.2018–31.12.2019. Tietosuojatyötä tehdään kaupungin tietosuojavastaavan ja tietosuojatiimin sekä toimialojen, virastojen ja liikelaitoksen vastuuhenkilöiden kesken. Edellä mainitut muodostavat kaupungin…
Julkaisun kansilehti.

Helsingin kaupungin vuosikertomus 2019

Julkaistu 1.7.2020

Kaupungin vuosikertomus kokoaa yhteen Helsingin vuoden 2019. Vuosikertomus sisältää pormestarin ja kanslianpäällikön katsaukset. Lisäksi vuosikertomuksessa käydään läpi kaupunginkanslian ja neljän toimialan tapahtumia. Mukana ovat myös keskeiset tiedot kaupungin henkilöstöstä, tilinpäätöksestä…
Kuva kesäisestä Espan puistosta. J. L. Runebergin patsaan ympärillä kävelee ihmisiä.

Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019

Julkaistu 1.6.2020

Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet, ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksen mukaisella tavalla. Lautakunta pui seuraavia teemoja…
Julkaisun kansilehti