Tag: Kaupunginkanslia

2 tuloksia

Talousarvion 2021 tiivistelmä

17.12.2020

Talousarvion tiivistelmä on lyhennelmä 9. joulukuuta 2020 kaupunginvaltuuston hyväksymästä Helsingin kaupungin talousarviosta. Tarkemmin