138 tulosta sanalle "talousarvio"

Talousarvio 2021

Julkaistu 16.12.2020

 • Rahastot

  … on ilmoitettu tuhansina euroina.) Käyttö 2019 Ennuste 2020 Talousarvio 2021 Talous- suunnitelma 2022 Talous- …   −1 216 −2 936 −5 727 −3 037 Käyttö 2019 Ennuste 2020 Talousarvio 2021 Talous- suunnitelma 2022 Talous- … on ilmoitettu tuhansina euroina.) Käyttö 2019 Ennuste 2020 Talousarvio 2021 Talous- suunnitelma 2022 Talous- …

 • 8 Päätösehdotukset

  … on päättää kaupunginvaltuuston hyväksymissä rajoissa talousarvio- ja tilapäislainojen ottamisesta, lainojen … takaisinmaksusta ja lainaehtojen muuttamisesta. Vuoden 2021 talousarvioehdotuksessa varaudutaan kaupungin osalta … lainanottovaltuuksien rajoissa. Kvsto päättää valtuuksista talousarviossa ja laina hankitaan Kaupunginkanslian …

Talousarviokirjan 2021 kansikuva

Talousarvio 2022

Julkaistu 16.1.2022

Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2021:34 Talousarvio 2022 on alla html-versiona. Kaksikielisenä PDF-tiedostona se löytyy täältä.

Rahastot

… edellyttämiin menoihin. 1 000 € Käyttö 2020 Ennuste 2021 Talousarvio 2022 Talous- suunnitelma 2023 Talous- … −5 242 −4 869 −4 714 1 000 € Käyttö 2020 Ennuste 2021 Talousarvio 2022 Talous- suunnitelma 2023 Talous- … ja rahoituslaskelma 1 000 € Käyttö 2020 Ennuste 2021 Talousarvio 2022 Talous- suunnitelma 2023 Talous- …

 • Rahastot

  … edellyttämiin menoihin. 1 000 € Käyttö 2020 Ennuste 2021 Talousarvio 2022 Talous- suunnitelma 2023 Talous- … −5 242 −4 869 −4 714 1 000 € Käyttö 2020 Ennuste 2021 Talousarvio 2022 Talous- suunnitelma 2023 Talous- … ja rahoituslaskelma 1 000 € Käyttö 2020 Ennuste 2021 Talousarvio 2022 Talous- suunnitelma 2023 Talous- …

 • 8. Päätösehdotukset

  … on päättää kaupunginvaltuuston hyväksymissä rajoissa talousarvio- ja tilapäislainojen ottamisesta, lainojen … takaisinmaksusta ja lainaehtojen muuttamisesta. Vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa varaudutaan kaupungin osalta … lainanottovaltuuksien rajoissa. Kvsto päättää valtuuksista talousarviossa ja laina hankitaan Kaupunginkanslian …

 • Liikenneliikelaitos (HKL)

  … Tulosta Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä Talousarvion 2022 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä HKL:n talousarvio on laadittu liikelaitosorganisaation mukaisesti. … HKL:n yhtiöittämisen tuomat muutokset HKL:n ja kaupungin talousarvioon tehdään alkuvuonna 2022. Yhtiöittämisessä …

 • 1. Johdanto

  … Kaupunkistrategia on ollut lähtökohtana valmisteltaessa talousarviota 2022 ja on lähtökohta valtuustokauden talousarvioille ja -suunnitelmille sekä toimenpiteille. … Kaupunginhallitus päätti 23.8.2021 vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja …

 • Taloushallintopalveluliikelaitos

  … Tulosta Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä Talousarvion 2022 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä … erityisesti palveluihin liittyvää asiantuntijatyön osuutta. Talousarvion 2022 tiivistelmä Talpan perustehtävänä on … käyttöönottoa yhdessä asiakkaiden kanssa. Talpa ottaa talousarviovuonna tärkeän askeleen kohti tavoitteen mukaista …

 • Työterveysliikelaitos

  … Tulosta Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä Talousarvion 2022 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä … toiminnan priorisointia ja resurssien käyttöä. Talousarviovuodella toiminta keskittyy työterveyshuollon … tytäryhtiöt. Muut talouden toimintaympäristön muutokset Talousarvion tavoitteet Sitovat toiminnan tavoitteet …

 • Palvelukeskusliikelaitos

  … Tulosta Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä Talousarvion 2022 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä … henkilöstökulut / henkilöstömäärä). Palvelukeskus Helsingin talousarvioehdotus vuodelle 2022 on tappiollinen, kun … ja kustannuksia ei voida viedä palveluhintoihin. Talousarvioehdotus perustuu keskimäärin 1,9 % …

 • Rakentamispalveluliikelaitos

  … Tulosta Jaa: Jaa sivu Facebookissa Jaa sivu Twitterissä Talousarvion 2022 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä … sisäisiin asiakkuuksiin. Sitovana taloustavoitteena talousarviossa on 1,944 milj. euron korvaus peruspääomalle. … voivat olla laajat toiminnallisesti ja taloudellisesti. Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet Sitovat …

 • 2. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

  …   −8,5 50,7 −22,4 −22,4     Menot   2,8 3,9 5,3 5,1 4,6 3,8 Talousarvion 2022 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä … ja pedagogisia kehittämispalveluita. Keskeiset talousarviovuoden muutokset palvelukokonaisuuksittain ja … varhaiskasvatuksessa ylittävät tavoitellun menotason. Talousarvio edellyttää toimialalta tuottavuustoimenpiteitä, …

Talousarvio 2022 - Budget 2022

Tilinpäätös 2019

Julkaistu 17.9.2020

2.1 Käyttötalousosan toteutuminen

… Tulot (Taulukon summat ilmoitettu tuhansina euroina) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut Poikkeama … -800 Menot (Taulukon summat ilmoitettu tuhansina euroina) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut Poikkeama … vuotta suurempana. Edellä mainitut tulot toteutuivat myös talousarvioon nähden suurempina. Kasvatuksen ja koulutuksen …

 • 2.1 Käyttötalousosan toteutuminen

  … Tulot (Taulukon summat ilmoitettu tuhansina euroina) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut Poikkeama … -800 Menot (Taulukon summat ilmoitettu tuhansina euroina) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut Poikkeama … vuotta suurempana. Edellä mainitut tulot toteutuivat myös talousarvioon nähden suurempina. Kasvatuksen ja koulutuksen …

 • 2.3 Investointiosan toteutuminen

  … ilmoitettu tuhansina euroina) 8 Investointiosa 1 000 euroa Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut Poikkeama … miljoonaa euroa. Investointimenoihin oli käytettävissä talousarviossa varatun 609,3 miljoonan euron ja … ylitysoikeuksien jälkeen yhteensä 778,9 miljoonaa euroa. Talousarvion lukutasoilla eniten investoitiin …

 • 2.2.3 Tuloslaskelmaosan tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

  … tuhansina euroina) 7 Tuloslaskelmaosa 1 000 euroa Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut Poikkeama … 3 899 169 -11 857 7 343 7 01 Toiminnan rahoitus 1 000 euroa Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut Poikkeama … 3 774 000 3 726 507 -47 493 0 7 01 01 Verotulot 1 000 euroa Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut Poikkeama …

 • 2.2.1 Helsingin kaupungin tuloslaskelman toteutumisvertailu

  … summat ilmoitettu tuhansina euroina) Toteutunut 2018 Talousarvio 2019 Toteutunut 2019 Poikkeama 2019 Toteuma % … summat ilmoitettu tuhansina euroina) Toteutunut 2018 Talousarvio 2019 Toteutunut 2019 Poikkeama 2019 Toteuma % … summat ilmoitettu tuhansina euroina) Toteutunut 2018 Talousarvio 2019 Toteutunut 2019 Poikkeama 2019 Toteuma % …

 • 2.4.3 Rahoitusosan tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

  … on ilmoitettu tuhansina euroina) 9 Rahoitusosa 1 000 euroa Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut Poikkeama … 99 000 -29 211 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus 1 000 euroa Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut Poikkeama … Antolainat asuntotuotantoon, KHN käytettäväksi 1 000 euroa Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut Poikkeama …

 • 2.4.1 Helsingin kaupungin rahoituslaskelman toteutumisvertailu

  … sillä erotuksella, että laskelma sisältää vertailun talousarviossa esitettyyn rahoituslaskelmaan. … rahavirta Tulorahoitus, 1 000 euroa Toteutunut 2018 Talousarvio 2019 Toteutunut 2019 Poikkeama 2019 Toteuma-% … 198 0 Investointien rahavirta , 1 000 euroa Toteutunut 2018 Talousarvio 2019 Toteutunut 2019 Poikkeama 2019 Toteuma-% …

Tilinpäätös 2019