Baro dugsiga Macluumaad ku saabsan dugsiga hoose-dhexe ee reer Helsinki oo loogu talagalay qoysaska dalka u soo guuray. Koulu tutuksi, somalia

Julkaistu 1.1.2020